Quotes

Over de opdrachtgever
Er zijn drie valkuilen waar een team bij de opdrachtgever op verdacht moet zijn. Alledrie hebben te maken met de mogelijkheid dat iets niet is wat het lijkt.

1. Is de vraag van de opdrachtgever wel het wezenlijke probleem?

2. Spreekt de opdrachtgever in dit project wel namens zijn organisatie?

3. Heeft de opdrachtgever wel een goed beeld van zijn doelgroep?

Over de voorbereidingsfase
Een stevige start van een project is zeer belangrijk. Onderwerpen die tijdens de voorbereidingsfase niet voldoende aan de orde zijn geweest, hebben immers de neiging om zich verderop in het project op de meest ongelukkige momenten aan te dienen.

Van groot belang is wat inhoudelijk in de voorbereidingsfase gebeurt. Het team spreekt voor het eerst de opdrachtgever en gaat aan de slag: op basis van de projectvraag en de randvoorwaarden (met name de beschikbaarheid van tijd en geld) ontstaan de eerste ideeën voor een ‘projectoplossing’.

Over faseren
Neem het voorbeeld van een theatervoorstelling. Hoe speelt fasering een rol in bij een theatergezelschap dat Hamlet van Shakespeare op de planken gaat zetten? Er is een korte voorbereidingsfase: de vaste regisseur stelt voor om in het volgende seizoen Hamlet te spelen.

Zalen worden al aangeschreven over de programmering van het nieuwe seizoen. Het publiceren van de seizoensfolder kan gezien worden als de afsluiting van de voorbereidingsfase van deze productie. Eenmaal in het volgende seizoen aangekomen volgt een gecompliceerde conceptfase met een diepgaand denkproces rond de opvattingen over de tekst en een lang repetitieproces met de acteurs. Tegelijkertijd speelt zich een ander proces af, rond het vormgevingsconcept van decor en licht. Het eind van de conceptfase wordt gemarkeerd door de laatste repetitie. De ‘blauwdruk’ van de voorstelling is af. Meteen daarna volgt een uitvoeringsfase waarin het stuk een aantal keer wordt uitgevoerd.

Het project wordt afgesloten met een korte evaluatiefase: “Genoeg Shakespeare, nu Pinter!”

Over leidinggeven
Binnen een projectteam zijn er altijd teamleden die ‘het allang snappen’, teamleden die ‘het nog een keer uitgelegd willen hebben’ en teamleden die ‘het misschien wel snappen, maar er het nut nog niet van inzien’. De ene projectmedewerker is de andere niet. Je benadert teamleden op een manier die aansluit bij hun persoonlijke motivatie, kennis en kunde in die situatie. Hoe bereid zijn ze en hoe bekwaam zijn ze om deze taak uit te voeren?

Over flow
Het mooie van een flow toestand is dat er dingen gebeuren die je niet kunt voorspellen of regisseren. Al is de flow-ervaring geenszins toeval! Flow –activiteiten worden (bewust of onbewust) uit vrije wil gekozen. Maar je kunt dat keuzeproces wel een handje helpen