Auteurs

Nicoline Mulder
Nicoline’s visie op projectmanagement is gebaseerd op het idee dat organisatiewaarden leidend zijn in het hele proces van projectmanagement. Dat vraagt een continue focus op de verwachtingen van de opdrachtgever. Beheersing wordt minder dominant, aandachtigheid groeit. Deze gedachtes vormen de basis van haar publicaties, haar promotie-onderzoek en het werk in haar eigen bureau. Dat bureau staat op twee pijlers: mensen en organisatie. Dezelfde pijlers als haar theoretische achtergrond: Psychologie (O.U.) en Technische Bedrijfskunde (TU/e).

Johan Kolsteeg
Johan Kolsteeg werkte in de nationale en internationale klassieke muziekwereld als programmeur, auteur en adviseur. Hij werkt nu als ondernemer en docent in de wereld van media management. Na jaren van projectmanagement ‘op de tast’ ging hij zich interesseren in hoe projectmanagement in de creatieve sector verbeterd zou kunnen worden. Als lector Kunst en Economie aan de faculteit Kunst en Economie van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht zet hij die kennis in voor onderwijs en zijn PhD onderzoek.

Utrecht Arts management press
info@uamp.nl
Mayerlaan 35
3571 TH Utrecht
The Netherlands